Pirkimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.domusdecorus.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė www.domusdecorus.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas www.domusdecorus.lt, IĮ „Domus decorus“, įmonės kodas 303200404, adresas Kurpių g. 12C-8, Kaunas, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įmonė.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.4. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo Taisyklės.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs langelį varnele „perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Pirkėją ir Pardavėją IĮ „Domus decorus” (toliau – Šalys) įpareigojantis teisinis dokumentas, nustatantis Šalių teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Šalių atsakomybę ir kitas nuostatas, susijusias su prekių pirkimu ir pardavimu www.domusdecorus.lt internetinėje parduotuvėje.
 
2.3. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ir / ar papildyti Taisykles dėl svarbių priežasčių (t.y. atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, naujų ir (ar) jau esamų paslaugų pakeitimo ir t.t.). Pirkėjui norint pateikti užsakymą būtina susipažinti su atnaujinta Taisyklių versija, kitu atveju sutartis nėra sudaroma. Taisyklių pakeitimai taikomi naujiems užsakymams ir neturi įtakos Pirkėjo pateiktiems, bet neįvykdytiems užsakymams.

2.4. Internetinėje parduotuvėje www.domusdecorus.lt turi teisę pirkti Pirkėjai, kurie yra:

2.4.1. Veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys, t.y. asmenys, kurių veiksnumo neapribojo teismas;

2.4.2. Juridiniai asmenys;

2.4.3. Visų aukščiau išvardytų asmenų įgaliotasis atstovas.

2.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.domusdecorus.lt.

2.6. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma Lietuvos Respublikoje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas perka prekes Internetinėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui raštu (el. paštu info@domusdecorus.lt, nurodant norimą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) iki prekių pristatymo arba ne vėliau kaip per 14 d. nuo prekės pristatymo dienos.
 
3.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 straipsniu „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“.

3.4. Pirkėjas gali naudotis teise atsisakyti pirkimo / pardavimo sutarties ir grąžinti kokybišką prekę tik tuo atveju, jei laikėsi šių sąlygų:

3.4.1. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui galima tik perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas);

3.4.2. Prekė nebuvo surinkta ar bandyta surinkti ir liko originalioje tvarkingoje pakuotėje. Kokybiškų surinktų arba bandytų rinkti baldų grąžinti negalima;

3.4.3. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (nepaveikta cheminėmis medžiagomis, vandeniu);

3.4.4. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.4.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

3.4.6. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 ir 6.228 11 straipsnių numatyta tvarka.

3.4.7. Pirkėjas, grąžindamas kokybišką prekę, turi pateikti prekės įsigijimo dokumentą.

3.4.8. Už grąžintą kokybišką prekę sumokėtą sumą Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 14 dienų, nebent susitarta kitaip.

3.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti savo Pirkėjo informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

4.3. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo jas kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją (el. paštu info@domusdecorus.lt arba telefonu, nurodytu Internetinėje svetainėje) apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui. Jei prekės pristatytos sugadintos, Pirkėjas privalo pažymėti defektą ir / ar surašyti aktą.

4.4. Gavęs prekę, Pirkėjas privalo patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją el. paštu info@domusdecorus.lt arba telefonu, nurodytu Internetinėje svetainėje, apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

4.5. Pirkėjas privalo apmokėti kokybiškos prekės grąžinimo išlaidas. Kai prekė grąžinama dėl kokybės trūkumo, prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje prie atsiskaitymo sekcijos.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, keisti Internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, pakeisti Internetinės parduotuvės veiklos internetinį adresą. Apie laikiną ar nuolatinį Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą Pardavėjas informuoja pranešimu Internetinės parduotuvės puslapyje ir (ar) pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose. Jei bendrovė laikinai sustabdys arba iš viso nutrauks elektroninės parduotuvės veiklą, tuos Pirkėjus, kurie jau yra pateikę užsakymus, tačiau dar nėra jų gavę, Pardavėjas informuos pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose ir atskiru pranešimu kiekvienam, pranešdamas apie pateiktų užsakymų tolimesnį vykdymo procesą.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, išimtiniais atvejais: esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus nedelsiant, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Prekių pristatymo išlaidos apmokamos Pardavėjo.

7.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. naudodamas bankinį pavedimą – tai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti užsakymo numerį. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

7.2.2. naudojant elektroninės bankininkystės sistemą „Paysera“.

8. Pardavėjo taikomos akcijos ir dovanų kuponai

8.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje, taip pat ji gali būti pateikiam kituose Internetinės parduotuvės informacijos sklaidos kanaluose.

8.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.

8.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

8.5. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

8.6. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ir (arba) turimus dovanų čekius.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.domusdecorus.lt.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje svetainėje esančios prekės savo atspalviu gali nežymiai neatitikti realaus prekių atspalvio dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų atspalviai, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir / ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

9.3. Pardavėjas arba gamintojas gali suteikti papildomą prekės kokybės garantiją. Konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ar tokią prekės garantiją patvirtinančiame dokumente. Papildomos garantijos suteikimas nekeičia įstatyminės prekių garantijos sąlygų ir galiojimo.

9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas arba gamintojas prekėms papildomos prekių kokybės garantijos nesuteikia, Pirkėjo įsigytai prekei yra taikoma teisės aktuose nustatyta tokių prekių garantija ir jos galiojimo terminai.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.

10.5. Jei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, kuriuose nėra pateikiama informacija apie Pardavėjo parduodamas prekes ir prekių savybes, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.

11.2. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

11.3 Pirkėjas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, visų pirma turi kreiptis į Pardavėją ir tik Pardavėjui netenkinus ar iš dalies tenkinus Pirkėjo reikalavimą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą.

Prašymą / skundą dėl Internetinėje svetainėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje.

INFORMACIJA VARTOTOJAMS APIE DAIKTŲ ŽUVIMO AR SUGEDIMO RIZIKOS PERĖJIMĄ VARTOTOJUI

Civilinio kodekso 6.3591 straipsnyje, reglamentuojančiame rizikos perdavimą, nurodyta, kad tais atvejais, kai vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir pardavėjas išsiunčia daiktus pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko pirkėjas, o pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui.

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.